Cập nhật tiến độ dự án Goldmark City ngày 26-04-2016

Cập nhật tiến độ dự án Goldmark City ngày 26-04-2016

Cập nhật tiến độ dự án Goldmark City ngày 26-04-2016 các tòa tháp Ruby, Sapphire, Diamond:
– Tại khu A các tòa Ruby: Ruby 1, 2, 3, 4 đang tiến hành đồng thời các hạng mục như xây tường thi ng, trát trong. trát ngoài, chống thấm,… (http://goo.gl/zMygfr)
– Tại khu B:
+ Sapphire 1 thi ng đến tầng 38.
+ Sapphire 2 thi ng tầng 32.
+ Sapphire 3 thi ng tầng 30.
+ Sapphire 4 thi ng tầng 30.
+ Tòa Diamond đang thi ng tầng 36 vượt tiến độ dự kiến.

tien do du an goldmark city

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *