CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTEC

Nhà Thầu Thi ng Dự án Goldmark City

  Tên đầy đủ:NG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTEC
–   Tên giao dịch:COTEC CONSTRUCTION JOINT STOCK Co., 
–   Tên viết tắt:COTECCONS.
–   Vốn điều lệ:422.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm hai mươi hai tỷ đồng)
–   Mã số thuế:0303443233
–   Trụ sở chính:236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
–   Điện thoại:08.35142255  –   3.5142266       Fax:  08. 35142277
–   Website:www.coteccons.vn           Email: [email protected]

•   Lĩnh vực hoạt động chính

 • Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các ng trình dân dụng, ng trình ng nghiệp, các ng trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu ng nghiệp; các ng trình giao thông và ng trình thủy lợi.
 • Tư vấn đầu tư, quản lý dự án các ng trình dân dụng và ng nghiệp, các ng trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu ng nghiệp.
 • Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng ng trình. Thiết kế ng trình dân dụng và ng nghiệp. Thiết kế nội ngoại thất ng trình. Thiết kế cấp nhiệt, thông hơi, thông gió, điều hòa không khí ng trình dân dụng và ng nghiệp. Thiết kế phần cơ điện ng trình.

•   Sự kiện quan trọng của ng ty qua các năm

Năm 2004ng ty chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần hóa. Vốn điều lệ ban đầu là 15,2 tỷ đồng
Năm 2005Được cấp chứng chỉ Iso 9001:2008 của Tổ chức QMS – Úc.
Năm 2006Tăng vốn điều lệ lần I lên 35 tỷ đồng:
  – Chia cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1
– Chào bán cho CBNV 4,6 tỷ đồng mệnh giá cổ phần.
Năm 2007Tăng vốn điều lệ lần II lên 59,5 tỷ đồng vào tháng 1/2007:
  – Chia cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1
– Chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phân bổ quyền mua 5:2. 
Tăng vốn điều lệ lần III lên 86,5 tỷ đồng vào tháng 6/2007:
  – Chia cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:2
– Chào bán cho CBNV 2,9 tỷ đồng mệnh giá cổ phần
Tăng vốn điều lệ lần IV lên 120 tỷ đông bằng việc chào bán cho các Cổ đông chiến lược vào tháng 7/2007.
Năm 2009Tăng vốn điều lệ lần V lên 184,5 tỷ đồng vào tháng 6/2009:
  – Chia cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1
– Bán cho CBNV 4,5 tỷ đồng giá trị mệnh giá cổ phần
Năm 2010Cổ phiếu của Coteccons chính thức được chấp nhận niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM theo quyết định số 155/QĐ – SGDHCM, ngày 09/12/2009, ngày 20/ 01/2010 Coteccons khai trương phiên giao dịch đầu tiên, giá tham chiếu là 95.000 đồng, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới.
Tăng vốn điều lệ lần VI lên 307,5 tỷ đồng vào tháng 06/2010
 – Chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:2
Năm 2011Tăng vốn điều lệ lần VII lên 317,7 tỷ đồng vào tháng 09/2011:
– Chào Bán cho CBNV 10,2 tỷ đồng giá trị mệnh giá cổ phần
Năm 2012Tăng vốn điều lệ lần thứ VIII lên 422 tỷ đồng vào tháng 3/2012
– Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược 104,3 tỷ đồng giá trị mệnh giá cổ phần
Năm 2013Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần Coteccons tại Uncions lên 51%. Hoạt động theo mô hình tập đoàn

•   Kết quả sản xuất kinh doanh của ng ty trong 5 năm gần nhất

Doanh thu và lợi nhuận (sau thuế) của ng ty được thể hiện qua chỉ tiêu sau:

NămĐơn vị tínhDoanh thu  Lợi nhuận  
2009Tỷ đồng1.962228
2010Tỷ đồng3.303,7240,3
2011Tỷ đồng4.509,6211
2012Tỷ đồng4.477,3218,5
2013Tỷ đồng6.189,6257,1

•   Biểu đồ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận qua các năm

GT-Dthu-Lnhuan-2014

•   Cổ đông chiến lược của ng ty

Với chiến lược phát triển bền vững và kinh doanh minh bạch trong các đợt phát hành cổ phiếu cho các Cổ đông chiến lược, Coteccons đã thu hút được nhiều nhà Đầu tư lớn trong và ngoài nước, như:

• Tainan Spinning Co., Ltd
• Indochina Holdings Group Ltd
• Kusto Pte., Ltd

•   Tổ chức nhân sự và nguồn lực

Về cơ cấu tổ chức: Đại hội đồng cổ đông là Cơ quan cao nhất có quyền thông qua việc phê chuẩn những thay đổi, bổ sung các điều luật và kế hoạch kinh doanh hàng năm ng ty

Đại hội đồng Cổ đông bầu ra Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát để quản lý và giám sát các hoạt động kinh doanh của ng ty.

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

Điều hành trực tiếp mọi hoạt động của ng ty là Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Tổng Giám đốc điều hành ng ty theo điều lệ Tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tuân thủ các qui định của pháp luật.

Về nguồn lực: Coteccons tự hào có một Đội ngũ Cán bộ quản lý, Kỹ sư, Kiến trúc sư và chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm, tinh nhuệ và sáng tạo. Mỗi CBNV ng ty luôn nỗ lực học tập, không ngừng sáng tạo để tự hoàn thiện mình.

•   Hoạt động xã hội

Những hoạt động từ thiện luôn được CBNV ng ty Coteccons hưởng ứng tích cực, xem đây là một phần trách nhiệm của ng ty đối với cộng đồng, góp phần làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Những hoạt động xã hội thiết thực được ng ty thực hiện hàng năm như:

 • Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học.
 • Xây dựng nhà tình thương cho gia đình chính sách.
 • Ủng hộ đồng bào các vùng thiên tai bão lụt.

Với những thành tựu đã đạt được, Coteccons nhiều năm liền đã đạt được các danh hiệu thi đua xuất sắc như:

 • Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng
 • Bằng khen của UBND thành phố vì có thành tích xuất sắc trong ng tác ATLĐ
 • Chứng nhận 500 doanh nghiệp lớn nhất VN
 • Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam
 • 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam
 • 50 ng ty niêm yết tốt nhất Việt Nam
 • Một trong 100 doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất Việt Nam
 • Báo cáo thường niên tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *