Category Archives: TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Cập nhật tiến độ dự án Goldmark City ngày 26-04-2016

Cập nhật tiến độ dự án Goldmark City ngày 26-04-2016

Cập nhật tiến độ dự án Goldmark City ngày 26-04-2016 các tòa tháp Ruby, Sapphire, Diamond:– Tại khu A các tòa Ruby: Ruby 1, 2, 3, 4 đang tiến hành đồng thời các hạng mục như xây tường thi công, trát trong. trát ngoài, chống thấm,… (http://goo.gl/zMygfr)– Tại khu B:+ Sapphire 1 thi công đến tầng 38.+ Sapphire […]

Cập nhật tiến độ dự án Goldmark City tuần 2 tháng 5-2016

Cập nhật tiến độ dự án Goldmark City tuần 2 tháng 5-2016

Cập nhật tiến độ dự án Goldmark City tuần 2 tháng 5-2016 các tòa tháp Ruby, Sapphire, Diamond:– Tại khu A các tòa Ruby: Ruby 1, 2, 3, 4 đang tiến hành đồng thời các hạng mục như xây tường thi công, trát trong. trát ngoài, chống thấm,… (http://goo.gl/zMygfr)– Tại khu B:+ Sapphire 1 thi công đến tầng […]

Cập nhật tiến độ dự án Goldmark City ngày 9/11/2015

Cập nhật hình ảnh tiến độ dự án Goldmark City các tòa tại khu A, khu B dự án Goldmark City; các tòa tháp Ruby, Sapphire, Diamond dự án chung cư Goldmark City. – Tại khu A các tòa tháp Ruby: Ruby 1 đang thi công tầng 26; Ruby 2, 3 đang thi công tầng 30, Ruby […]